แบบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

รูปแบบบทคัดย่อ : Template Abstract (PDF)

รูปแบบบทความ : Template Fullpaper (PDF)

:: Poster Template [Size A0: 80 X 160 cm. และเจาะตาไก่ 4 มุม] ::
โดยพิมพ์ในส่วนของเนื้อหา 80 x 140 cm. และเหลือพื้นที่ด้านล่าง 20 cm.

:: กลุ่ม 1 ด้านการศึกษา (BLUE)
:: กลุ่ม 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (YELLOW)
:: กลุ่ม 3 ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ORANGE)
:: กลุ่ม 4 ด้านพัฒนาสังคม (RED)
:: กลุ่ม 5 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (GREEN)
::
กลุ่ม 6 ด้านการท่องเที่ยว (VIOLET)

       ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและบทความมาได้ที่ research-sru@hotmail.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0813709696