สถานที่จัดงาน

อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ : 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์ : +66-77-913-333

Email Address : info@sru.ac.th

Website : http://www.sru.ac.th