ที่พัก

แนะนำรายชื่อโรงแรม ดังนี้
1.โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท โทร. 077219456 ราคา 890 บาท
2.โรงแรมนิภาการ์เด้น โทร. 077405790 ราคา 670 บาท
3.โรงแรม เดอะริช โทร. 077310534 ราคา 670 บาท
4.โรงแรมบรรจงบุรี โทร. 077489111 ราคา 790 บาท
5.โรงแรมร้อยแกาะ โทร. 077201150 ราคา 900 บาท
6.โรงแรมปริ้นเซสปาร์ค (อิสลาม) โทร. 077405989 ราคา 760 บาท
7.โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า โทร. 077277299 ราคา 1,100 บาท
8.โรงแรมเอส.อาร์. โทร. 077275064 ราคา 590 บาท

ราคาค่าที่พักรวมอาหารเช้า หมายเหตุ สามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร. 077489288 , 077310333 , 0999142319 , 0999142320