ลงทะเบียนการประชุมทางวิชาการ "การผลิตและพัฒนาครูบรรณารักษ์ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ระดับสากล"

Fields marked with an * are required

กรุณาให้ข้อมูลตามที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน

ท่านต้องการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่หน้าทอน (เกาะสมุย)ไปยังโรงแรมที่ท่านพัก (วันที่ 30 มกราคม 2562 วนรอบอำเภอเกาะสมุยจำนวน 1 เที่ยว รถออกจากท่าเรือเวลา 17.00 น.)

โรงแรมมุกสมุย อยู่ภายในวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ราคาห้องพักคืนละ 900 บาท พักได้ 2 ท่าน (รวมอาหารเช้า) โทรศัพท์ 061-2579709

เข้าพัก
เข้าพักวันที่
ออกวันที่
ไม่เข้าพัก

สามารถชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเล ชื่อบัญชี นางสาวธณิศา สุขขารมย์ และนางสาวปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว เลขที่บัญชี 985-5-79277-7(ออมทรัพย์) ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท และผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บเอง

กรุณาส่งเอกสารการสมัครและหลักฐานชำระเงินค่าลงทะเบียน ไปที่โทรสาร 077-913364 หรือ E-mail :piyarat.pir@sru.ac.th หรือติดต่อผู้ประสานงาน : คุณอโนชา คูเพ็งชั้ว โทรศัพท์ 090-1698985